Πωλείται θεσπέσιος κόλπος στο ελληνικό Πήλιο

Ο κόλπος Παναγιώτης είναι από τους λιγοστούς ερημικούς τόπους που μπορεί κανείς να αγοράσει ακόμη στο Αιγαίο. Το επόμενο κτήμα (ένα εξοχικό) βρίσκεται σε απόσταση 450 μέτρων, ο επόμενος παραλιακός οικισμός απέχει 1,5 χιλιόμετρα, σε άμεση γειτονία δεν μπορεί να γίνει δόμηση.