Πωλείται θεσπέσιος κόλπος στο ελληνικό Πήλιο

γαλαρί κείμενο: αγγλικό: Η περιοχή

 εικόνα: Πωλείται θεσπέσιος κόλπος στο ελληνικό Πήλιο.